Dwa dni za dziecko

Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy pracownicy wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W związku z powyższym przepisem może pojawić się szereg wątpliwości interpretacyjnych.

Wątpliwości pojawiają się głównie w wyniku błędu w potocznym nazewnictwie tej instytucji. Nazywa się ją mianowicie często „urlopem”, oczekując intuicyjnie, iż owe dwa dni będą „zachowywały” się jak urlop. Dni te są zaś zwolnieniem od pracy.

W przypadku złożenia przez pracownicę wniosku o udzielenie zwolnienia pracodawca bada jedynie:

1.      czy pracownica wychowuje dziecko w wieku do 14 lat oraz,

2.      czy uprawnienie do dwóch dni zwolnienia w danym roku kalendarzowym nie zostało już wykorzystane.   

Na powyższe okoliczności pracodawca powinien odebrać od pracownicy oświadczenie. Jeżeli w przyszłości okaże się, że oświadczenie było nieprawdziwe pracodawca będzie mógł żądać stosownego odszkodowania.

Po przeczytaniu kilku powyższych zdań bez trudu wyjaśnisz problemy, przed którymi stanie każdy początkujący kadrowiec.

Pytanie: zatrudniłem pracownika na okres próbny wynoszący dwa dni. Pracownik ma 14-letnie dziecko i chce wziąć w tych dniach zwolnienie na opiekę. Czy zwolnienie przysługuje?

Odpowiedź: tak, jeżeli obydwie powyższe przesłanki (wychowywanie dziecka oraz niewykorzystanie zwolnienia) zostały spełnione zwolnienie przysługuje. Ilość dni zwolnienia nie jest proporcjonalna do okresu zatrudnienia.

Pytanie: moje dziecko kończy 15 lat 10 stycznia. Czy dwa dni zwolnienia „przechodzą” na okres po 10 stycznia?

Odpowiedź: nie, po 10 stycznia pierwsza przesłanka już nie będzie spełniona - dwa dni zwolnienia należy wykorzystać w dniach od 1 do 9 stycznia.

Pytanie: w roku 2003 nie zdążyłam wykorzystać dwóch dni zwolnienia. Czy te dwa dni przechodzą na rok następny?

Odpowiedź: nie, w danym roku kalendarzowym pracodawca może udzielić jedynie dwóch dni zwolnienia. Zwolnienie od pracy w przeciwieństwie do urlopu jest uprawnieniem nieobowiązkowym.

Pytanie: mam trójkę dzieci. Ile dni zwolnienia mi przysługuje?

Odpowiedź: jedynie dwa dni, ilość dni zwolnienia nie wzrasta wraz z ilością posiadanych dzieci.

Moich czytelników płci męskiej ucieszy pewnie fakt, iż omawianego uprawnienia do dwóch dni zwolnienia może skorzystać nie tylko pracownica, ale też pracownik-mężczyzna. Co jednak w sytuacji, gdy oboje rodzice (opiekunowie) pracują? Czy każde z nich może skorzystać z dwóch dni? Niestety nie :( Z uprawnienia tego skorzystać może tylko jedno z nich. Możliwa jest sytuacja, w której każdy z rodziców weźmie po jednym dniu.

Przed udzieleniem zwolnienia pracodawca powinien odebrać od pracownicy (pracownika) oświadczenie, co do tego który z rodziców (opiekunów) będzie korzystał z uprawnienia.

Na koniec jeszcze rzecz chyba najważniejsza - za czas zwolnienia pracownikom przysługuje prawo do wynagrodzenia.

 

 

porady prawne porady prawne porady prawne

 

Artykuły

• Urlopy

• Umowa o pracę

• Rozwiązanie

• Rodzicielstwo

• Czas pracy

• Emerytury i renty

• Inne

 

Informacje:

• Współpraca

• Nota prawna

• Kontakt

• Odnośniki

 

  
poradapodatkowa.pl eporady24.pl

Polecamy: eBooki | Prawo pracy | Sylwester