Jak pozbyć się pracodawcy ;)

Przyczyny mogą być różne. Może zaszedł Ci już tak za skórę, że masz go już kompletnie dość, może znalazłeś nową pracę, może po prostu nie chce Ci się rano wstawać. W każdym razie chcesz się swojej pracy pozbyć i to jak najszybciej...

Najpierw porozumienie

Każdą umowę o pracę strony mogą rozwiązać za porozumieniem stron. Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń. Jeżeli pracodawca przystanie na propozycję porozumienia umowę będziesz miał elegancko rozwiązaną, bez żadnych zgrzytów i nieporozumień. Jeżeli chodzi o stronę techniczną, to są dwie formy zawarcia takie go porozumienia:

 • porozumienie klasyczne - strony podpisują się na jednym dokumencie (taka specyficzna umowa). Treść dokumentu jest mniej więcej taka „Niniejszym za porozumieniem stron rozwiązujemy z dniem 15 stycznia 2004 umowę o pracę zawartą w dniu 15 grudnia 2002r.”;

 • porozumienie na wniosek - pracownik zwraca się z pisemnym wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę, pracodawca zaś pisemnie przychyla się do wniosku. W mojej firmie zarząd wpisuje po prostu na wniosku magiczne słowo „Zgoda” oraz podpisuje się pod nim.

Jeżeli zamierzasz zostać bezrobotnym, minusem takiego rozwiązania jest karencja w wypłacie zasiłku (90 dni). Przeczytasz o tym w artykule Rozwiązanie umowy o pracę, a zasiłek dla bezrobotnych.

Rozważ wypowiedzenie

Jeżeli nie możecie z pracodawcą dojść do porozumienia możesz umowę wypowiedzieć. Problemy są dwa:

 • jeżeli zależy Ci na czasie nie spodoba Ci się okres wypowiedzenia,

 • niektórych umów nie można wypowiedzieć (tzn. umowy na czas określony, w której nie zastrzeżono możliwości wypowiedzenia, oraz umowy na czas wykonania określonej pracy),

 • również w tym wypadku grozi Ci 90-dniowa karencja w wypłacie zasiłku dla bezrobotnych

Szerzej na ten temat w moim artykule Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.

A może by tak bez wypowiedzenia?

Wytęż swój umysł i zastanów się czy nie istnieją przypadkiem przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Szerzej na ten temat w artykule rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Podstawowe plusy:

 • rozwiązać bez wypowiedzenia można każdy rodzaj umowy,

 • w przypadku gdy rozwiązanie umowy nastąpiło z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę pracownikowi przysługuje od pracodawcy odszkodowanie. Wymarzona sytuacja - nie pracujesz a zarabiasz,

 • zasiłek dla bezrobotnych otrzymujesz bez karencji,

 • jeżeli chodzi o skutki prawne, Kodeks Pracy nakazuje nam traktować tego typu rozwiązanie umowy jak rozwiązanie przez pracodawcę za wypowiedzeniem (głównie dotyczy to uprawnień pracowniczych).

Dezercja

Możesz również do pracy po prostu przestać przychodzić. Twórcy Kodeksu Pracy uporczywie opowiadają się przeciwko niewolnictwu dlatego też zgodnie z jego zapisami nikt nie może zmusić Cię do wykonywania pracy. Za dezercję więc nie zostaniesz rozstrzelany.

Nie oznacza to jednak, że nie istnieją negatywne skutki tak dramatycznie zerwanej więzi z pracodawcą. Są one następujące:

 • pracodawca rozwiąże z tobą umowę o pracę bez wypowiedzenia (a co za tym idzie brzydkie świadectwo pracy, oraz karencja w zasiłku dla bezrobotnych (180dni)),

 • pracodawca może nałożyć na Ciebie karę pieniężną w wysokości jednodniowego wynagrodzenia za każdy dzień nieobecności (miesięcznie nie więcej niż 1/10wynagrodzenia),

 • zgodnie z paremią łacińską pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać) umów należy dotrzymywać :). Nie przychodząc do pracy, nie wywiązujesz się właściwie z umowy zawartej z pracodawcą. Istnieje więc ryzyko, że wyrządzisz mu tym szkodę, którą będziesz musiał naprawić. Jesteś np. sprzedawcą i z powodu twojej nieobecności sklep był nieczynny przez 3 dni. Szerzej na temat szkody w moim artykule Odpowiedzialność pracownika za szkodę.

 • ponadto co raczej Cię nie przerazi pracodawca może udzielić Ci upomnienia lub nagany,.

 

Uwaga: od nowelizacji w roku 1996 samo porzucenie pracy nie powoduje automatycznie wygaśnięcia umowy o pracę. Do czasu jej rozwiązania przez jedną ze stron umowa cały czas obowiązuje choć pracownik oczywiście nie otrzymuje wynagrodzenia.

Odwróć kota ogonem

Jeżeli jesteś dostatecznie sprytny może uda Ci się odwrócić powyższego kota w taki sposób, że to pracodawca rozwiąże z tobą umowę o pracę (oczywiście za wypowiedzeniem, bo do wywołania dyscyplinarki nie trzeba wiele sprytu ;).

Minusy są dwa:

 • jeżeli zależy Ci na czasie nie spodoba Ci się okres wypowiedzenia,

 • niektórych umów nie można wypowiedzieć (tzn. umowy na czas określony, w której nie zastrzeżono możliwości wypowiedzenia, oraz umowy na czas wykonania określonej pracy),

Podstawowe zalety:

 • brak karencji w zasiłku dla bezrobotnych,

 • potencjalna możliwość uzyskania odprawy, jeżeli zwolnienie nastąpi z przyczyn nie dotyczących pracownika.

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Wskazywałem wcześniej, że jeżeli zależy Ci na czasie to w przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem złożonym przez jedną ze stron martwić możesz się długością okresu wypowiedzenia.

Istnieje pewna furtka, dzięki której okres ten można skrócić, jednak jedynie w drodze porozumienia zawartego z pracodawcą. Nie można więc okresu tego skrócić jednostronnie.

Strony mogą mianowicie po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy.

Ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę, nadal jest więc to rozwiązanie za wypowiedzeniem nie zaś za porozumieniem stron.

Podsumowanie

Każdy z powyższych sposobów rozwiązania umowy ma swoje plusy i minusy. Myślę jednak, że dostarczyłem Ci wystarczającą ilość informacji abyś mógł wybrać rozwiązanie optymalne.

W powyższych przypadkach omówione zostały przypadki rozwiązania umowy o pracę, umowa taka zaś może również wygasnąć. Oprócz więc powyższych działań możesz również podejmować czynności zmierzające do jej wygaśnięcia. Umowa wygasa np. w przypadku śmierci pracownika :( lub pracodawcy ;) W tym ostatnim przypadku umowa nie wygasa jednak jeżeli zakład został przejęty na podstawie 23^1 :(.

 

 

porady prawne porady prawne porady prawne

 

Artykuły

• Urlopy

• Umowa o pracę

• Rozwiązanie

• Rodzicielstwo

• Czas pracy

• Emerytury i renty

• Inne

 

Informacje:

• Współpraca

• Nota prawna

• Kontakt

• Odnośniki

 

  
poradapodatkowa.pl eporady24.pl

Polecamy: eBooki | Prawo pracy | Sylwester