Wypowiedzenie zmieniające czyli jak pogorszyć pracownikowi warunki pracy i płacy

Nadchodzi czasem taki dzień, że pracodawca chciałby sobie nieco ułatwić życie. „Zbyt miękkie serce miałem wiosną” - myśli - „i umowy zawierałem zbyt pochopnie. Przydałoby się je nieco pozmieniać! Ściąć nieco pobory”. Jak powinien się do tego zabrać? Teoretycznie mógłby wypowiedzieć wszystkim umowy o pracę a po ich rozwiązaniu podpisać nowe - istnienie jednak procedura uproszczona - wypowiedzenie zmieniające.

Tryb

Jeżeli pracodawca chce pracownikowi polepszyć warunki pracy lub płacy, np. podwyższyć wynagrodzenie wystarczy, że złoży pracownikowi jednostronne, pisemne oświadczenie typu „z dniem 1 stycznia 2004 podwyższam panu wynagrodzenie do kwoty 1200zł brutto”.

Nieco trudniej będzie wynagrodzenie takie obniżyć.

Pracodawca będzie musiał wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające.

W wypowiedzeniu tym oprócz standardowych składników o których mowa była w artykule dotyczącym wypowiedzeń pracodawca powinien:

  • zaproponować nowe warunki pracy i płacy,

  • zawrzeć pouczenie, że jeżeli przed upływem połowy okresu wypowiedzenia pracownik nie odrzuci nowych warunków - uważać się je będzie za przyjęte.


Jeżeli więc okres wypowiedzenia będzie wynosił 3 miesiące, pracownik będzie miał 1,5 miesiąca czasu do namysłu.


W tym czasie będzie mógł zachować się w trojaki sposób:

  • złożyć oświadczenie o przyjęciu proponowanych warunków - po upływie całego okresu wypowiedzenia będą obowiązywać go nowe warunki,

  • złożyć oświadczenie o nie przyjęciu proponowanych warunków - po upływie okresu wypowiedzenia umowa o pracę się rozwiąże,

  • nie składać żadnego oświadczenia - będzie to równoznaczne z przyjęciem warunków - po upływie całego okresu wypowiedzenia będą obowiązywać go nowe warunki.Jeżeli pracodawca w wypowiedzeniu nie zawrze ww. pouczenia o konieczności złożenia oświadczenia przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, zmieni to cały tryb tylko o tyle, że pracownik będzie mógł się zastanawiać przez cały okres wypowiedzenia.


Długość okresu wypowiedzenia wynosi tyle samo co przy wypowiedzeniu taradycyjnym Po jego upływie w zależności od zachowania się pracownika obowiązują go nowe warunki lub też umowa o pracę rozwiązuje się.

Powierzenie innych obowiązków

Kodeks pracy przewiduje również możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż ta określona w umowie. W dzisiejszych czasach co prawda pracodawcy w umowach możliwie szeroko określają obowiązki pracownika (słynne wykonywanie innych poleceń pracodawcy) - mogą więc w zasadzie powierzyć im każdą pracę, jednak może jeszcze komuś ta konstrukcja się przyda (zgłaszam prezesów spółek węglowych).

Załóżmy więc, że umowa ściśle określa to co ma delikwent robić - np. jest kasjerem.. Pracodawca może tegoż pracownika przenieść czasowo na inne stanowisko, jednakowoż pod kilkoma warunkami:


  • muszą istnieć uzasadnione potrzeby pracodawcy - musi więc istnieć obiektywna potrzeba zasilenia danego stanowiska pracownikiem (nie może to być widzimisię pracodawcy),

  • łączny okres pracy na innych stanowiskach nie może przekroczyć trzech miesięcy w roku kalendarzowym,

  • stanowisko zastępcze musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika.


Pamiętać też należy, iż w związku z czasowym przeniesieniem nie wolno pracownikowi obniżyć wynagrodzenia.


Czasem powierzenie innego stanowiska, może być uznane za mobbing - np. pojawia się potrzeba zatrudnienia kogoś w firmowej toalecie... kogo by tu pomęczyć? Może tego gościa z pierwszego piętra, który nie powiedział mi rano „dzień dobry” ;)


 

 

porady prawne porady prawne porady prawne

 

Artykuły

• Urlopy

• Umowa o pracę

• Rozwiązanie

• Rodzicielstwo

• Czas pracy

• Emerytury i renty

• Inne

 

Informacje:

• Współpraca

• Nota prawna

• Kontakt

• Odnośniki

 

  
poradapodatkowa.pl eporady24.pl

Polecamy: eBooki | Prawo pracy | Sylwester