Urlopy pracownicze

Wymiar urlopu
2004-01-19
W artykule niniejszym postaram się wyjaśnić podstawowe zagadnienie związane z urlopem wypoczynkowym, czyli jego wymiar.

Termin urlopu
2004-01-27
Zgodnie z podstawową zasadą dotyczącą urlopów wyrażoną w art. 152 § 1. KP pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Na termin urlopu wpływ będą miały dwie cechy urlopu wyrażone w tym przepisie. Urlop mianowicie powinien być coroczny oraz nieprzerwany. Zasady te skonkretyzowane są w dalszych artykułach.

Urlop proporcjonalny
2004-01-29
Umowa na czas określony, zwolnienie, zatrudnienie pracownika, powrót z urlopu bezpłatnego... We wszystkich tych przypadkach mogą pojawić się problemy z wyliczeniem wymiaru urlopu. Z pomocą przychodzi nam instytucja urlopu proporcjonalnego.

Pierwszy urlop w życiu
2004-02-07
Wraz z nowym rokiem zmieniły się zasady udzielania urlopów osobom, które pracują pierwszy raz w życiu. Zmiana ta jest korzystna dla początkujących pracowników - dzięki temu nie muszą czekać przez pół roku na pierwszy urlop, w większości przypadków dostaną też więcej urlopu niż dotychczas.

Ekwiwalent za urlop
2005-08-28
Umowa o pracę została rozwiązana… Pracownik do dnia rozwiązania umowy nie wykorzystał jednak 5 dni przysługującego mu urlopu. Co teraz? Czy stracił je bezpowrotnie? Nie. Powinien otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

 

 

porady prawne porady prawne porady prawne

 

Artykuły

• Urlopy

• Umowa o pracę

• Rozwiązanie

• Rodzicielstwo

• Czas pracy

• Emerytury i renty

• Inne

 

Informacje:

• Współpraca

• Nota prawna

• Kontakt

• Odnośniki