Odprawa rentowa i emerytalna

Spora część pracowników ze zniecierpliwieniem liczy dni i godziny dzielące ich od wymarzonej emerytury. Kiedy jednak ten dzień nadejdzie okazuje się, że rozstanie się z pracodawcą jest przeżyciem dosyć przykrym – i to pomimo tego, że ani pracy, ani też pracodawcy nigdy nie darzyliśmy nadmierną sympatią. Na otarcie łez otrzymamy odprawę emerytalną. W przypadku zaś przejścia na rentę – rentową.

Odprawa przysługuje w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. W układzie zbiorowym pracy, regulaminie płac, w umowie o pracę itp. może być oczywiście kwota ta podwyższona, nie może jednak zostać obniżona.

Odprawa przysługuje w przypadku, gdy stosunek pracy ustał w związku:

  1. z przejściem na emeryturę,
  2. z przejściem na rentę.

Pamiętać należy, iż samo uzyskanie uprawnień do uzyskania emerytury lub renty nie powoduje automatycznie rozwiązania umowy o pracę. Aby nie było wątpliwości należy w dokumencie rozwiązującym umowę o pracę (wypowiedzenie, porozumienie) wskazać, iż przyczyną rozwiązania jest właśnie przejście na jedno z ww. świadczeń.

Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje tylko raz w życiu. Jeżeli np. po uzyskaniu odprawy z tytułu przejścia na rentę pracownik uzyskał ponowne zatrudnienie, z kolei zaś przeszedł na emeryturę - odprawa już mu nie przysługuje.

Odprawa przysługuje również w przypadku przejścia na wcześniejszą emeryturę, nie przysługuje zaś osobie, która przechodzi na świadczenie przedemerytalne.

 

 

porady prawne porady prawne porady prawne

 

Artykuły

• Urlopy

• Umowa o pracę

• Rozwiązanie

• Rodzicielstwo

• Czas pracy

• Emerytury i renty

• Inne

 

Informacje:

• Współpraca

• Nota prawna

• Kontakt

• Odnośniki

 

  
poradapodatkowa.pl eporady24.pl

Polecamy: eBooki | Prawo pracy | Sylwester