Umowa o zakazie konkurencji

Sytuacja, w której pracownik pracuje również dla konkurencji nie jest dla pracodawcy zbyt komfortowa. Unikniemy jej podpisując umowę o zakazie konkurencji. Oczywiście nie róbmy tego jeżeli nasz pracownik ma być podwójnym agentem ;).

Zakaz konkurencji uregulowany jest w art. 101z1 oraz 101z2 KP.

Pamiętać należy, iż jeżeli umowy o zakazie konkurencji nie podpiszemy, pracownik będzie mógł swobodnie z nami „konkurować”.

W trakcie zatrudnienia

W umowie o zakazie konkurencji określamy czego pracownik nie może robić. Kodeks pracy wprost wskazuje nam co w takiej umowie możemy zawrzeć.
  W umowie o zakazie możemy mianowicie wskazać iż:
 • pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej – nie może więc prowadzić zarówno działalności gospodarczej, ani ubocznej, ani też żadnej innej działalności która byłaby konkurencyjna,
 • pracownik nie może świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną – nie może więc z takimi podmiotami zawierać umów o pracę, zlecenia, o dzieło itd
Powyżej wyliczenie jest wyczerpujące i nie możemy go przekroczyć, zwierając w umowie np. nakaz zakupu gruszek tylko w naszym sklepie. Możemy oczywiście zakres umowy zawęzić np. jedynie do zakazu zawierania umów zlecenia (uwaga raczej hipotetyczna).

No dobrze – umowa zawarta. Pracownik zakaz złamał. Co teraz?
Pracodawca może żądać naprawienia szkody na podstawie przepisów o odpowiedzialności materialnej pracownika. Szczegóły znajdziesz w tym artykule. Upraszczając - pracodawca, aby uzyskać odszkodowanie, musi wskazać umowę o zakazie konkurencji, udowodnić złamanie tej umowy (bezprawność działań pracownika) oraz wykazać szkodę jaką w wyniku działań pracownika poniósł.

Po ustaniu zatrudnienia

Do tej pory omawiałem umowę, która chroniła pracodawcę w trakcie zatrudniania pracownika. Po ustaniu stosunku pracy pracownik mógł bez problemu po otwarciu własnej firmy podebrać byłemu pracodawcy klientów. Można jednak (całe szczęście lub niestety – zależy od punktu widzenia) zawrzeć tego typu umowę również na przyszłość.

  Istnieją jednak pewne ograniczenia:
 • umowę taką można zawrzeć tylko w wypadku gdy pracownik ma dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 • w umowie należy wskazać okres obowiązywania zakazu,
 • za powyższy okres pracownikowi przysługuje odszkodowanie nie niższe niż 25 % jego wynagrodzenia (w umowie należy wskazać wysokość odszkodowania),
Okres obowiązywania zakazu może być dowolnie długi – ustawodawca uznał, iż wystarczającym hamulcem dla pracodawcy będzie obowiązek wypłaty odszkodowania.

  Zakaz konkurencji przestanie ponadto obowiązywać w przypadku:
 • ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz
 • nie wywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.

Co do treści omawianej umowy - poza powyższymi odmiennościami – należy stosować przepisy dot. „umowy na czas zatrudnienia”. To samo tyczy się skutków jej niedotrzymania.

Uwagi końcowe

Umowy o zakazie konkurencji powinny być pod rygorem nieważności zawarte w formie pisemnej.

Odrębnym zagadnieniem jest obowiązek zachowania przez pracownika tajemnicy. Być może zostanie on omówiony w jednym z kolejnych artykułów.

 

 

porady prawne porady prawne porady prawne

 

Artykuły

• Urlopy

• Umowa o pracę

• Rozwiązanie

• Rodzicielstwo

• Czas pracy

• Emerytury i renty

• Inne

 

Informacje:

• Współpraca

• Nota prawna

• Kontakt

• Odnośniki

 

  
poradapodatkowa.pl eporady24.pl

Polecamy: eBooki | Prawo pracy | Sylwester