Ekwiwalent za urlop

Umowa o pracę została rozwiązana… Pracownik do dnia rozwiązania umowy nie wykorzystał jednak 5 dni przysługującego mu urlopu. Co teraz? Czy stracił je bezpowrotnie? Nie. Powinien otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Kwestię tę regulują art. 171, 172 oraz 172z1 KP.

Zgodnie z art. 171 KP ekwiwalent przysługuje w przypadku:

  • rozwiązania stosunku pracy

  • wygaśnięcia stosunku pracy.

Nie ma w tym wypadku znaczenia w jakim trybie nastąpiło rozwiązanie umowy, ani też kto tę umowę i z jakiej przyczyny wypowiedział.

Szerzej kwestie rozwiązania i wygaśnięcia umowy o pracę oraz różnice między tymi pojęciami omówione zostały tutaj: http://prawopracy.fr.pl/1.php .

Od powyższej zasady wypłaty ekwiwalentu istnieje wyjątek. Chodzi o sytuację, gdy bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę ten sam pracodawca zawiera z tym samym pracownikiem kolejną umowę. W takim wypadku mogą oni porozumieć się, iż pracownik wykorzysta swój dotychczasowy urlop w trakcie kolejnej umowy. Podkreślić należy fakt, iż musi to być „porozumienie”. Jeżeli pracownikowi bądź pracodawcy nie odpowiada tego typu rozwiązanie (pracownik woli przykładowo dostać żywą gotówkę) ten ostatni będzie musiał mimo wszystko ekwiwalent wypłacić.

Kiedy ekwiwalent powinien zostać wypłacony? Pracownik powinien go otrzymać w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

W jakiej wysokości? Generalna zasada brzmi, iż przysługuje on w takiej wysokości jakby pracownik w danym okresie pracował, a w zasadzie w takiej wysokości, jakby przebywał na urlopie. Szczegółów należy szukać w Rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.). 

 

porady prawne porady prawne porady prawne

 

Artykuły

• Urlopy

• Umowa o pracę

• Rozwiązanie

• Rodzicielstwo

• Czas pracy

• Emerytury i renty

• Inne

 

Informacje:

• Współpraca

• Nota prawna

• Kontakt

• Odnośniki

 

  
poradapodatkowa.pl eporady24.pl

Polecamy: eBooki | Prawo pracy | Sylwester