Świadczenie przedemerytalne – komu przysługuje

Jak wszystkim wiadomo w naszym kraju o pracę nie jest łatwo. Ciężko znaleźć zatrudnienie ludziom młodym, a co dopiero osobom, które straciły pracę zaledwie na kilka lat przed emeryturą. Ostatnią deską ratunku w takich sytuacjach może się okazać świadczenie przedemerytalne.

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne należy spełnić szereg warunków związanych przede wszystkim z:

 • przyczyną utraty dotychczasowych dochodów, a raczej przyczyną stania się bezrobotnym,

 • stażem pracy u danego pracodawcy,

 • wiekiem,

 • długością okresu uprawniającego do emerytury (jest to suma wszystkich okresów w twoim życiu, które uznane zostały za „zaliczające się do emerytury” - np. (i przede wszystkim) okresy zatrudnienia czy prowadzenia działalności gospodarczej).

Po spełnieniu powyższych wymagań, które za chwilę doprecyzuję, ubiegający się o świadczenie przedemerytalne powinien zarejestrować się jako bezrobotny i pobierać przez pół roku zasiłek dla bezrobotnych. Po tym okresie powinien w terminie 30 dni złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne, które wyniesie w tym roku 670 zł. miesięcznie.

Tyle w skrócie – wróćmy do pytania zadanego w tytule niniejszego artykułu – komu ono właściwie przysługuje? Ustawa wyróżnia 6 odrębnych sytuacji. Jeżeli spełnisz wszystkie warunki określone w jednym z poniższych wyliczeń, możesz uznać się za szczęśliwca który świadczenie przedemerytalne dostanie.

Sytuacja pierwsza

 1. Rodzaj utraconego przychodu: pozostawałeś w stosunku pracy lub stosunku służbowym,

 2. Przyczyna: stosunek ten rozwiązano z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy. W przypadku więc gdy przyczyna rozwiązania jest inna – zasiłek nie będzie przysługiwał. (niewypłacalność musi nastąpić w rozumieniu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w przypadku niewypłacalności pracodawcy),

 3. Staż: okres pozostawania w tymże stosunku pracy (lub służbowym) nie może być krótszy niż 6 miesięcy. Jeżeli więc pracowałeś tylko 4 miesiące i Cię zwolniono – nie dostaniesz świadczenia.

 4. Wiek: w dniu rozwiązania stosunku pracy lub służbowego – kobieta powinna mieć co najmniej 56 lat, mężczyzna zaś 61 lat. Liczy się więc wiek w momencie rozwiązania stosunku pracy nie zaś w momencie przyznawania świadczenia (będziesz wtedy już pół roku starszy).

 5. Okres uprawniający do emerytury: w dniu rozwiązania stosunku pracy lub służbowego – kobieta powinna posiadać okres uprawniający do emerytury w wysokości co najmniej 20 lat, mężczyzna zaś 25.

Sytuacja druga

 1. Rodzaj utraconego przychodu: Pozostawałeś w stosunku pracy lub stosunku służbowym,

 2. Przyczyna: stosunek ten rozwiązano z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Umowa powinna być więc rozwiązana w trybie ustawy z dnia z dnia 13 marca 2003 r o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników DZ.U nr 90 poz. 844. Wzmianka o tym trybie powinna być wskazana w świadectwie pracy.

 3. Staż: okres pozostawania w tymże stosunku pracy (lub służbowym) nie może być krótszy niż 6 miesięcy. Jeżeli więc pracowałeś krócej niż 6 miesięcy – nie dostaniesz świadczenia.

 4. Wiek: w dniu rozwiązania stosunku pracy lub służbowego – kobieta powinna mieć co najmniej 55 lat, mężczyzna zaś 60 lat. Liczy się więc wiek w momencie rozwiązania stosunku pracy nie zaś w momencie przyznawania świadczenia (będziesz wtedy już pół roku starszy).

 5. Okres uprawniający do emerytury: w dniu rozwiązania stosunku pracy lub służbowego – kobieta powinna posiadać okres uprawniający do emerytury w wysokości co najmniej 30 lat, mężczyzna zaś 35 (czyli 5 lat dłużej niż w sytuacji pierwszej).

Sytuacja trzecia

 1. Rodzaj utraconego przychodu: prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą.

 2. Przyczyna: została ogłoszona upadłość prowadzonej przez Ciebie działalności (zgodnie z prawem upadłościowym). Jeżeli więc sprzedałeś firmę lub ją zlikwidowałeś świadczenia nie dostaniesz.

 3. Staż: działalność gospodarcza powinna być prowadzona nieprzerwanie i nie krócej niż 24 miesiące. Za cały ten okres powinny być opłacone składki na ubezpieczenia społeczne.

 4. Wiek: w dniu ogłoszenia upadłości – kobieta powinna mieć co najmniej 56 lat, mężczyzna zaś 61 lat.

 5. Okres uprawniający do emerytury: w dniu ogłoszenia upadłości – kobieta powinna posiadać okres uprawniający do emerytury w wysokości co najmniej 20 lat, mężczyzna zaś 25.

Sytuacja czwarta

 1. Rodzaj utraconego przychodu: renta

 2. Przyczyna: renta została utracona z jakiejkolwiek przyczyny.

 3. Staż: renta pobierana nieprzerwanie przez okres 5 lat.

 4. Wiek: w dniu ustania prawa do renty kobieta powinna mieć co najmniej 55 lat, mężczyzna zaś 60 lat.

 5. Okres uprawniający do emerytury: w dniu ogłoszenia upadłości – kobieta powinna posiadać okres uprawniający do emerytury w wysokości co najmniej 20 lat, mężczyzna zaś 25.

Sytuacja piąta

 1. Rodzaj utraconego przychodu: Pozostawałeś w stosunku pracy (sytuacja nie dotyczy więc stosunku służbowego)

 2. Przyczyna: stosunek ten rozwiązano z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Umowa powinna być więc rozwiązana w trybie ustawy z dnia z dnia 13 marca 2003 r o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników DZ.U nr 90 poz. 844. Wzmianka o tym trybie powinna być wskazana w świadectwie pracy.

 3. Staż: okres pozostawania w tymże stosunku pracy nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

 4. Wiek: wiek w tym przypadku nie gra żadnej roli. Uznano po prostu że jeżeli ktoś ma odpowiednio długi okres uprawniający do emerytury (patrz punkt następny) to zasługuje na świadczenie.

 5. Okres uprawniający do emerytury: w dniu rozwiązania stosunku pracy kobieta powinna posiadać okres uprawniający do emerytury w wysokości co najmniej 35 lat, mężczyzna zaś 40.

Sytuacja szósta

 1. Rodzaj utraconego przychodu: pozostawałeś w stosunku pracy lub stosunku służbowym,

 2. Przyczyna: stosunek ten rozwiązano z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy. W przypadku więc gdy przyczyna rozwiązania jest inna – zasiłek nie będzie przysługiwał. (niewypłacalność musi nastąpić w rozumieniu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w przypadku niewypłacalności pracodawcy),

 3. Staż: okres pozostawania w tymże stosunku pracy (lub służbowym) nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

 4. Wiek: wiek, podobnie jak w sytuacji piątej nie gra tutaj żadnej roli.

 5. Okres uprawniający do emerytury: w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub służbowego – kobieta powinna posiadać okres uprawniający do emerytury w wysokości co najmniej 34 lat, mężczyzna zaś 39. Wynika z tego, iż okresy przepracowane w roku „bieżącym” nie wliczają się do okresów uprawniających do emerytury.

Jak widać o świadczenie przedemerytalne nie jest wcale tak łatwo. W kolejnych artykułach omówione zostaną kolejne zagadnienia związane z niniejszym tematem.

 

 

porady prawne porady prawne porady prawne

 

Artykuły

• Urlopy

• Umowa o pracę

• Rozwiązanie

• Rodzicielstwo

• Czas pracy

• Emerytury i renty

• Inne

 

Informacje:

• Współpraca

• Nota prawna

• Kontakt

• Odnośniki

 

  
poradapodatkowa.pl eporady24.pl

Polecamy: eBooki | Prawo pracy | Sylwester