Forum dyskusyjne


artykuły -> Odprawa emerytalna i rentowa

Lista wątków:

rozwiazanie umowy

czy aby dostać odprawę emerytalną należy rozwiązać stosunek pracy, czy wystarczy dostarczyć zaświadczenie o naliczeniu emerytury i pracować dalej a emeryturę mieć na ten czas zawieszoną? (...) [23]

urlop,a emerytura.
czy pracownik musi wybrać urlop wypoczynkowy przed pójściem na emerytutrę?
(...) [28]

emerytura
Mam wypracowane 30 lat pracy, w listopadzie kończę 55 lat. Na wrzesień mam planowaną operację, po której będę musiała być 3-4 miesiące na zwolnieniu. Jak w takiej sytuacji wygląda termin mojego odejścia na emetyturę? Dodam, że planowałam to zrobić w grudniu tego roku. Czy jest to możliwe?
(...) [10]

odprawa, a przekroczenie zarobków

Czy kwota odprawy emerytalnej wchodzi w zakres zarobków przedstawianych rocznie w ZUS-ie ? Jeżeli tak to po przejściu na emeryturę musiałabym wziąć
jeden miesiąc urlopu bezpłatnego, aby ZUS nie wołał na mnie zwrotu wypłaconej odprawy, jako, że mój zarobek jest górną dopuszczalną prze (...) [4]

z którego stosunku pracy odprawa emerytalna

Mam dwa stosunki pracy, przysluguje mi juz| emerytura nauczycielska zgodnie z Kart nauczyciela. Moje pytanie jest czy moge o odprawe emerytalna starac sie z tego drugiego stosunku pracy, a nie ze szkoly? (...) [10]

delegacje

delegacja ,czyli wyjazd służbowy ,jak to wyglada czy jest to dodatkowo płatne czy za pobyt w delegacji należy sie wolny dzień (...) [1]

kiedy odprawa emerytalna
Jeżeli osoba jest na świadczeniu przedemerytalnym i w trakcie świadczenia nabywa prawo i przechodzi na emeryturę, to kto płaci jej odprawę emerytalną, skoro odprawa nie przysługuje w momencie przejścia na świadczenie przedemerytalne ?
(...) [11]

rozwi±zanie umowy
Umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron z przyczyn nie zaleznych od parcownika. W wypowiedzeniu stosunku parcy nie bylo mowy o przejsciu na świadczenie przedemerytalne. czy takiemu pracownikowi należy sie odprawa zgodnie z Art 8 poz.2 ustawy z dnia 13 marca 2003 ? Jeśli tak to do jakich (...) [1]

Renta

12.07.04 odbyła się komisja lekarska, po której miałem czekać około miesiąca na decyzję o przyznaniu lub nie renty o częściowej niezdolności do pracy. 19.07.04 kończyło mi się zwolnienie lekarskie (9 miesięczne). W obawie, że decyzja ZUS jeszcze nie nadejdzie, poprosiłem na piśmie w zakładzi (...) [6]

Odprawa emerytalna.

Mam 55 lat i 30 lat pracy. Od 31 maja jestem na 3- miesięcznym wypowiedzeniu z winy zakładu pracy.Jaka odprawa emerytalna mi się należy? (...) [13]

odprawa emerytalna nauczycieli
czy nauczyciel w 2003 powinien dostać odprawę emerytalna obliczoną z 3 czy z 6 miesięcy
(...) [11]

Wcze¶niejsza emerytura

Mam 47lat i 25 lat pracy zawodowej.Mam córkę po operacji kręgosłupa w wieku 17lat i osiem miesięcy.Córka ma orzeczoną grupę inwalidzką w tym roku.Czy w związku z powyższym mogę skorzstać i wcześniejszej emerytury? (...) [23]

odprawa emerytalna
Pracownik ma zaliczone 30 lat pracy, jaka powinna byc wysokosc odprawy emerytalnej?

(...) [5]

PROBLEM PRZED EMERYTUROM
MAM 54 LAT ULEGŁAM WYPADKOWI ,PO WYPADKU CHCIAŁAM WRÓCIC DO PRACY ALE MI TO UTRUDNIAJĄ SPOWODU PRZEPISÓW KTÓRE SĄ DLAMNIE NIEDOZROZUMIENIA (...) [1]

Odprawa rentowa
zwolniono mnie z pracy po wyczerpaniu 180 dni chorobowego. Starałam się o przyznanie renyt , której nie otrzymałam. Zarejestrowałam się w PUP - jako bezrobotan ( pobierając zasiłek dla bezrobotnych ) po 8 miesiącach ponownie złorzyłam dokumenty do ZUS-u dotyczące przyznania renty , rentę otrzymałam (...) [7]

urlop w trakcie wypowiedzenia
Wypowiedziałam umowe o pracę z przyczyn ekonomicznych zakładu.Pracownik został zwolniony z obowiązku wykonywania pracy oraz zobowiązany do wykorzystania urlopu w trakcie trwania wypowiedzenia. naszym zakładzie pracy istnieje obowiązek składania kart urlopowych zapisany w Regulaminie Pracy.pracownik (...) [3]

odprawa emerytalna

Czy odprawa emerytalna jest wypłacana w zkładzie pracy z funduszu socjalnego?
Je jeżeli nie, to z jakego funduszu powinna być wypłacona. (...) [3]

odprawa emerytalna
Czy wysokość odprawy jest uzależniona tylko od stazu pracy u danego pracodawcy,czy również od sposobu rozwiązania umowy o pracę.Jeżeli w porozumieniu stron było zaznaczone wczesniejsza emerytura czy pracodawca winien wypłacić 3 miesięczną odprawę -okres zatrudnienia u danego pracodawcy powyżej 8 lat (...) [6]

jubileusz

na koniec roku przechodzę na emeryturę mam 55 lat i w listopadzie 2005r miałabym przepracowane 35lat czy nalezy mi sie nagroda jubileuszowa (...) [10]

wczesniejsza emerytura
jaka jest procedura w zwiazku z przejsciem na wczesniejsza emeryture?Jakich formalnosci trzeba dopelnic?czy po urlopie zdrowotnym moge na nia przejsc?mam za soba 25 lat pracy,4lata studiow stacjonarnych,obecnie jestem na urlopie zdrowotnym.po nim nie chce juz pracowac.
(...) [9]

przyczyny ekonomiczne odprawa
CZy teraz zwalniając pracownika z dwutygodniowym wypowiedzenie (klauzula w umowie na czas określony), gdzie nei muszę podawac przyczyny wypowiedzenie, zobowiązana jestem wypłacić takiemu pracownikowi odprawę ?

(...) [2]

odprawa

Chciałabym się dowiedziec czy nalezy mi się odprawa w wysokości 2 miesięcznej pensji jesli pracowałam w zakładzie 3,5 roku. A umowa o prace została rozwiązana zgodnie z warunkami umowy o pracę (z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia).
(...) [5]

emerytura nauczycielska
przeszłam na nią w wieku 50 lat bo musiałam.Czy zawsze już będzie taka niska.Czy wiek 55 lat coś zmieni?
(...) [6]

Renta
14.01.2005 stawałem na komisje o rente i dostałem ja chciałem sie dowiedziec czy należy mi sie ekwiwalent za urlop na ten rok co bym miał.
(...) [2]

odprawa emerytalna
Co jest podstawowym warunkiem otrzymania odprawy emerytalnej?
(...) [2]

wcze¶niejsza emerytura

Czy osobie która ma umowę na czas określony do 31 maja 2005 i po jej zakończeniu przechodzi na wczesniejszą emeryturę nabywa prawo do odprawy emerytalnej z zakładu pracy? (...) [5]

Odprawa emerytalna a podatek dochodowy

Czy odprawę emerytalną należy łączyć z innymi źródłami dochodów i wykazywać w zeznaniu rocznym np. PIT-37 z rozliczenia podatku dochodowego? Czy być może odprawa jest opodatkowana ryczałtem w okresie jest wypłacenia i nie należy jest łączyć z innymi dochodami w zeznaniu rocznym? (...) [3]

odprawa rentowa

czy od odprawy rentowej należy odliczyć składki na ubezpieczenie społłeczne (...) [2]

Odprawa z tyt. wypowiedzenia..
czy sie należy, jeśli pracownik nie był zatrudniony na cały etet a jedynie na 3/4 lub 1/2 etatu.
Dodam, żę wypowiedzienie jest 3 miesięczne.
(...) [2]

odprawa

mam pytanie czy od odprawy emerytalnej pdliczamy skladki na ubezpieczenie społeczne. (...) [3]

wypowiedzenie umowy o pracę

Czy zakład pracy może wypowiedzieć umowę o pracę praconikowi w związku z nabyciem prawnień do emerytury?

Jeżeli tak, to czy będzie to rozwiązanie z przyczyn niedotyczących pracownika i przysługuje się odprawa? (...) [2]

odprawa emerytalna oraz odprawa z przyczyn ekonomicznych

czy jezeli pójdę na wcześniejsza emeryture i otrzymam odprawę emerytalna to nalezy mi się również odprawa z przyczyn ekonomicznych? Zaznaczam że to mój zakład pracy chce mnie zwolnić właśnie z przyczyn ekonomicznych. A jeżeli otrzymam odprawe od zakładu z przyczyn ekonomicznych to kto wypłac (...) [2]

Ekwiwalent za urlop
W jaki sposób prawidłowo obliczyć ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela w placówce feryjnej
(...) [9]

pracownik pobieraj±cy zasiłek przedemerytalny
zatrudniam pracownika, który pobiera zasiłek przedemerytalny. Teraz zamierzam go zwolnic - a nabył on prawo do wczesniejszej emerytury. czy nalezy mu sie odprawa przedemerytalna?
(...) [2]

EKWIWALENT URLOPOWY

cZY PRZY ROZWIĄZANIU UMOWY ZA POROZUMIENIEM STRON NALEŻY SIĘ EKWIWALENT URLOPOWY ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP? (...) [4]

Praca

Oferuje prace "Składanie Ramek Na Zdjęcia" Praca oczywiście jest prosta nie wymaga najmniejszego Doświadczenia i wysiłku. Cena od 1 szt. wynosi 75 gr. Zamówić można maxymalnie do 1000 szt. czas na wykoanie pracy wynosi miesiąc ,więcej informacji zanjdziecie państwo pisząc na maila [3]

ODPRAWA RENTOWA
CZY PRACOWNIKOWI,KTÓRY CHOROWAL PRZEZ 6-MCY I PRZECHODZI NA RENTĘ ZE WZGLĘDÓW ZDROWOTNYCH NALEŻY SIĘ ODPRAWA? z TEGO CO WIEM TO JEDNOMIESIĘCZNA ALE CHCIAŁABYM SIĘ UPEWNIĆ.CZY OD TEJ ODPRWY ODEJMUJE SIĘ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE.
(...) [1]

odprawa emerytalna dla współwła¶ciciela gospodarstwa rolnego
Jestem zatrudniona w jednostce budżetowej w pełnym wymiarze czasu pracy i jestem współwłaścicielem gospodarstwa rolnego o pow.5,02 ha przeliczeniowych.Czy odchodząc na emeryturę w 2006 roku przysługiwać mi będzie odprawa emerytalna ? ( w chwili obecnej gospodarstwo jest wydzierżawione )
(...) [1]

emerytura

Jestem na świadczeniu przedemerytalnym.
Czy po przejściu na emeryturę będę
emerytem z ostatniego zakładu pracy?
(...) [3]

odprawa emerytalna
zasady naliczania odprawy emerytalnej w MSWiA (...) [1]

Odprawa
przechodząc na rentę dostałem odprawę w wysokości 1 miesięcznych poborów.Po zabraniu renty przepracowalem do wieku emerytalnego w zakładzie w ktorym jest odprawa 6-cio miesięczna.Pytanie czy dostane wyrównie ,to nie narusza moim zdaniem jednorazowości odprawy.
(...) [1]

odprawa emerytalna

Czy po przejściu na emeryturę i ponownym zatrudnieniu na 1/2etatu u tego samego pracodawcy,bez jakiejkolwiek przerwy w pracy,należy się odprawa emerytalna .Jeżeli tak to po jakim okresie od przejścia na emeryturę można się o nią ubiegać. (...) [1]

Odprawa rentowa

W roku 1983r. pracownik przeszedł na rentę inwalidzką - terminową otrzymał w poprzednim zakładzie odprawę, czy można wypłacić ponownie?(prawdopodobnie w o 1983r. nie było odpraw w kodeksie. (...) [1]

podstawa wyliczenia do emerytury

czy odprawa emerytalna wlicza się do podstawy wynagrodzenia w celu wyliczenia emerytury? (...) [3]

renta+praca na 3/4 etatu
Jestem rencista ,dodatkowo dorabiam na 3/4 etatu [umowa o prace],zpracy osiagam dochod w wysokosci niecale 500 zl,ile wynosi moja skladka na cele zus,wysokosc mojej renty 820 zl
(...) [6]

odprawa
w jednym zakładzie pracuje 17 lat chce odejść za porozumieniem stron czy należy mi się odprawa
(...) [2]

POLISA pzu
eMERYT JEST OSOBĄ DRUGIEJ KATEGORII DLA PZU ŻYCIE!!! nAUCZYCIELKA emerytka nATYCHMIAST PO PRZEJŚCIU NA EMERYUTURĘ JEST tańSZA :JEJ ŻYCIE CENI SIĘ NA 7 TYS. ZAMIAST 14 GDY PRACOWAŁA, NIE MA PRAWA DO DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU POBYTU W SZPITALU I PRZEBYTEJ OPERACJI - PRZECHODZI NA OKROJONY (...) [2]

zasiłek dla bezrobotnych i świadczenia przedemerytalne

z dniem 31.01.2006 dostaję wypowiedzenie z pracy z winy pracodawcy.Wiem, że 4.02.2006 pójdę na operację do szpitala.Taki termin mi wyznaczono. Wiem też,że dostanę zwolnienie lekarskie na 30 dni-tak jak poprzednio.Czy po tym zwolnieniu lekarskim mogę zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako be (...) [1]

pobyt w szpitalu
(...) [0]

komisja rentowa w domu
słyszałam że może tak się zdarzyć że osoba ubiegająca się o rentę nie jest w stanie dotrzeć na komisję i wtedy komisja rentowa odbywa się w domu bądż szpitalu jekie dokumenty należy wtedy przedstawić?
(...) [2]

odprawa wypłacona 10 dni po terminie
Nie miałam z czego wypłacić odprawy terminowo.
czy obowiązkowo muszę doliczyć do wypłaty odsetki (...) [1]

PIT
w której pozycji /źródła przychodów/ zeznania rocznego za rok 2005 nalezy umieścić przychód uzyskany z tytułu zasiłku dla bezrobotnych wypłacany przez Urząd Pracy? Czy będzie to pozycja 5 "Inne źrodła"??
(...) [1]

ZAKLADPRACY CHRONIONEJ
JESTEM ZATRUDNIONA WZ.P.CH.OD KWIETNIA 2004 R./CALY ETAT/STAN ZDROWIA ULEGL POGORSZENIU,WYKORZYSTALAM 6 MIES.ZWOLNIENIE LEK.LEKARZ PROWADZACY NIE POZWOLIL MI PORWOCIC DO PRACY...JAK MOZE ZE MNA ROZWIAZAC UMOWE ZAK.PR.ZKTORYM MAM UMOWE DO KONCA 2006
(...) [1]

ZAKLADPRACY CHRONIONEJ
JESTEM ZATRUDNIONA WZ.P.CH.OD KWIETNIA 2004 R./CALY ETAT/STAN ZDROWIA ULEGL POGORSZENIU,WYKORZYSTALAM 6 MIES.ZWOLNIENIE LEK.LEKARZ PROWADZACY NIE POZWOLIL MI PORWOCIC DO PRACY...JAK MOZE ZE MNA ROZWIAZAC UMOWE ZAK.PR.ZKTORYM MAM UMOWE DO KONCA 2006
(...) [1]

Wypowiedzenie
Jestem pracownikiem Zakładu Instalacji Sanitarnych i złożylem wypowiedzenie ponieważ chce zalożyć własną firmę. Jestem obecnie na delegacji i powiedziałem szefowi 29 marca że chce sie zwolnić z pracy a on przez 2 tygodnie nic nie mówił dopiero teraz mi powiedział ze musze przepracować 3 miesiące. Mo (...) [1]

ekwiwalent za urlop

Z dniem 29 sierpnia 2006r nabywam prawo do emerytury.Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim (wypadek w pracy)w dniu 23 sierpnia br. wykorzystam 182 dni niezdolności do pracy.Czy po zwolnieniu lekarskiem mam prawo do urlopu i w jakim wymiarze.Czy za niewykorzystany urlop należy mi sie ekwi (...) [1]

WYPOWIEDZENIE
czy przy rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem z winy pracownika trzeba wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
(...) [2]

zatrudnienie pracownika

czy można zatrudnić pracownika w wieku przedemerytalnym na umowę o pracę na czas określony (np.6 miesięcy)i rozwiązać ją bez żadnych dodatkowych odpraw. (...) [1]

renta

czy okres przebywania na rencie wlicza się do lat pracy pracownika? (...) [1]

świadczenie urlopowe dla nauczyciela
(...) [0]

odprawa uzupełniająca
Poszukuję przepisów prawnych dotyczących odprawy uzupełniającej.Sprawa bardzo pilna (...) [1]

10
(...) [0]

ODPRAWA

Czy należy się odprawa pracownikowi który rozwiązał umowe o prace bez wypowiedzenia z art 55$1pkt.1KP ze względu na stan zdrowia. Prosze o pomoc! (...) [2]

jubileusz
Czy okres pracy po 16-tym roku życia w gospodarstwie rolnym rodziców zaliczany jest do wypłaty nagrody jubileuszowej? Obecnie mam 35 lat pracy i jeszcze pracuję. Otrzymałam nagrodę jubileuszową za 35-ęć lat pracy. Mam 4-ry lata pracy w gospodarstwie rodziców, czy w przyszłym roku otrzymam nagrodę za (...) [2]

6-cio miesięczna oprawa rentowa komu sie nalezy
(...) [0]

komisja lekarska

po jalim czasie trwania zwolnienia lekarskiego powoluje sie komisje lekarska? (...) [2]

Odprawa emerytalna

Witam Skończyłam 55lat i z dniem 27 grudnia 2006roku chcę odejść na emeryturę, a jednocześnie podjąć pracę u tego samego pracodawcy następnego dnia. Pytanie moje jest następujace: czy należy mi się odprawa emerytalna teraz czy dopiero po ustaniu kolejnego zatrudnienia.Z góry dziękuje za info (...) [1]

urlop zdrowotny nauczyciela

czy po urlopie zdrowotnym nayczyciel moze isc na zwolnienie lekarskie (...) [2]

opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym, a świadczenia z ZUS
Witam.Pracowałam 10 lat.Potem poszłam na urlop wychowawczy.Po 3-latach zakład ogłosił upadlość.Mając dziecko niepełnosprawne nie mogę iść do pracy.
W Opiece Społecznej dowiedziałam się,że muszę składki ZUS opłacać sama, aby dostac w przyszłości rente.
Czy dostanę jakiekolwiek świ (...) [1]

jak nalicza się świadczenie chorobowe po wypadku w pracy nauczyciwla

Witam. pracuje w placówce gdzie jestem zatrudniony z Karty Nauczyciela, gdzie posiadam również dodatek za trudne warunki pracy. uległem wypadkowi w pracy i w jaki sposób będzie naliczane świadczenie chorobowe (...) [1]

emerytura
mam 50 lat i 30 lat pracy. kiedy mogę przejść na emeryturę (...) [1]

odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa
podatek dochodowy od osob fizycznych od powyzszych skladnikow dochodu przy przejsciu na emeryture.
(...) [1]

świadczenie chorobowe
Czy ktoś wie jak zus po 30 dniach nalicza wynagrodzenie z jakiego okresu wylicza średnią i z jakich umów czy tylko o pracę czy ze zlecenia też?
(...) [1]

nagroda jubileuszowa

Majac statut bezrobotnego bez prawa do zasiłku ,czy ten okres uwzględnia się do nagrody jubileuszowej (...) [1]

ekwiwalent za urlop

czy od ekwiwalentu za urlop naliczamy składki zus i podatek dochodowy (...) [1]

rozwiązanie umowy

Jestem nauczycielem kontraktowym. Od 4 lat pracuję w jednej szkole. Od września pracuję w wymiarze 16/18h. Z dniem 30 maja otrzymałam wypowiedzenie z powodu braku godzin. Czy nalezy mi się odprawa, bądź tzw. pół roczny stan spoczynku? (...) [1]Dodaj nowy wątek

 

 

porady prawne porady prawne porady prawne

 

Artykuły

• Urlopy

• Umowa o pracę

• Rozwiązanie

• Rodzicielstwo

• Czas pracy

• Emerytury i renty

• Inne

 

Informacje:

• Współpraca

• Nota prawna

• Kontakt

• Odnośniki